dusan-jokanovic-1Др Душан Јокановић, редовни професор

e-mail: dusan.jokanovic@fpm.ues.rs.ba

телефон: 00387 65 911154

Биографија

Биографија-референце

 

 

 

 

 

 

 

 

Предмети:

Индустријски менаџмент

Математика 1   Математика 2   Математика 3   Математика 4

Вјероватноћа и статистика    Случајни процеси

Индустријско инжењерство за енергетику

Математика 1   Математика 2   Математика 3

Индустријски менаџмент 2. циклус

Операциона истраживања

 


 

ДУШАН ЈОКАНОВИЋ, др математичких наука, редовни професор

Докторска дисертација „Класе Берових и инволутивних Берових прстена“, Универзитет Црне Горе; Природно математички факултет 2009.; магистарски рад „О НП сложеним проблемима на графовима“, Универзитет у Београду, Математички факултет Београд, 1999.

Катедра
Катедра за математику, Филозофски факултет, Универзитет у Источном Сарајеву
Истраживачка област
 • Алгебра, Теорија прстена
 • Прстени са инволуцијом
 • Армендарисови прстени
 • Полиномијални и укошени прстени
Чланство у професионалним организацијама:
  1. Друштво математичара Републике Српсске

  Током своје професионалне каријере   прошао je сва универзитетска звања  до редовног професора на Факултету за производњу и менаџмент Требиње.  Биран у наставно звање  на Прородно-математичком Факултету Универзитета Црне горе, а тренутно изводи наставу на Свеучилишту у Мостару у из области Алгебре. Аутор је или коаутор   40 научних радова , два универзитетска уџбеника и једне монографије. Рецензент је неколико унивезитетскох уџбеника и бројних научних радова..  Резултати његових  научних радова цитирани су у  Journal of Algebra and Its Applications,. International Journal of Algebra, The American Mathematical Мonthly, и IOP Conf. Series: Journal of Physics.Учестовао на 5 научно-истраживачких пројекта финансираних од стране министарства науке Црне Горе и Реублике Српске од којих је на два пројекта био координатор. Један је од кординатора организационог одбора Математичких конференција Републике Српске и члан научног одбора СМСЦГ.  Био је члан Сената Универзитета у Источном Сарајеву. У два мандата обављао функцију декана  факултета.  Члан је Вијећа  за науку Босне и Херцеговине и  члан Комисије за стицање звања , а такође био члан   Комисије за акредитацију студијских програма у саставу Министартсва  за научнотехнолошки развој високо образовање и информационо друштво..

Наставна област

Математика

Репрезентативне референце

R22 – Rad u istaknutom međunarodnom časopisu  

 1. Đ. Baralić, D. Jokanović, M. Milićević, „Variations on Steiner’s Porism“, The Mathematical Intelligencer, Vol. 39, No. 1, pp. 6, ISSN 0343-6993, DOI 10.1007/s00283-016-9680-z, 2017
 2. Jokanović, „PROPERTIES OF ARMENDARIZ RINGS AND WEAK ARMENDARIZ RINGS“, PUBLICATIONS DE L’INSTITUT MATHÉMATIQUE, Vol. 85(99), pp. 131, ISSN 0350-1302, DOI 10.2298/PIM0999131J, 2009

R23 – Rad u časopisu međunarodnog značaja  

 

 1. Jokanović, Š. Miklavič, M. Milićević, P. Šparl, „Domination in Rose Window Graphs“, Bulletin of the Malaysian Mathematical Sciences Society, Vol. Volume 43, No. Accepted for publishing, pp. 18 pages, ISSN 0126-6705, ISBN 01266705, 21804206, 2020
 2. Jokanović, „Some properties of central rigid rings“, MATHEMATICA MONTISNIGRI, Vol. XLVIII, pp. 1-5, ISSN 0354-2238, 2020

R31 – Predavanja po pozivu sa istaknutog međunarodnog naučnog skupa štampano u cjelini  

 1. Jokanović, „Extending of Armendariz and central Armendariz property“, META 2019, The Third Conference on Mathematics in Engineering, Theory and Applications, pp. 15-19, 2019

R33 – Saopštenje sa istaknutog međunarodnog naučnog skupa štampano u cjelini  

 1. Jokanović, T. Mirković, „Generalization of a discrete Opial type inequality applied to the eigenvalues of graph“, MATHEMATICA MONTISNIGRI, Vol. XXXIV, ISSN 0354 2238, UDK 51, 2015
 2. Jokanović, M. Milićević, Đ. Baralić, „Software ‘Cinderella’ and its application in visualization of physic and mathematics“, MATHEMATICA MONTISNIGRI , Vol. XXXIV, pp. 86, ISSN 0354 2238, UDK 51, 2015
 3. Jokanović, M. Milićević, „Automorphism groups of some classes of graph“, MATHEMATICA MONTISNIGRI, Vol. XXXI, pp. 16, ISSN 0354 2238, UDK 51, 2014
 4. Jokanović, M. Milićević, „Using “Wolfram mathematica 9.0” to simulate probability prob“, MATHEMATICA MONTISNIGRI, Vol. XXVIII, pp. 99, ISSN 0354 2238, UDK 51, 2013
 5. Jokanović, „A note to quasi-rigid rings“, Mathematica Мontisnigri, Vol. XXII – XXIII, ISSN 0353-2238, 2010
 6. Jokanović, „Equivalency of projections and possibility of extending *- orderings in Rickart *-rings“, Mathematica Montisnigri, Vol. XVII, ISSN 0354 2238 , UDK 51, 2004

R34 – Saopštenje sa međunarodnog naučnog skupa štampano u izvodu  

 1. Jokanović, „Relation between McCoy and Armendariz rings“, XVIIi INTERNATIONAL SEMINAR “MATHEMATICAL MODELS & MODELING IN LASER-PLASMA PROCESSES & ADVANCED SCIENCE TECHNOLOGIES” , 2019
 2. Jokanović, M. Milićević, „A breaf survey on rigid rings“, Serbian Mathematical Congress, Book of Abstracts, pp. 116, ISBN 978-86-6009-055-5, 2018
 3. Jokanović, M. Milićević, „A NOTE ON PRESERVING QUASI-ARMENDARIZ PROPERTY UNDER VARIOUS RING EXTENSIONS „, XVII INTERNATIONAL SEMINAR “MATHEMATICAL MODELS & MODELING IN LASER-PLASMA PROCESSES & ADVANCED SCIENCE TECHNOLOGIES” , 2018
 4. Jokanović, M. Milićević, „On matrix and polynomial extensions over generalizations of Armendariz rings“, Serbian Mathematical Congress, Book of Abstracts, pp. 117, ISBN 978-86-6009-055-5, 2018

R42 – Naučna knjiga (monografija) nacionalnog značaja, prevod izvornog teksta u obliku monografije

 1. Jokanović, M. Milićević, „Vjerovatnoća i statistika“, ISBN ISBN: 978-99976-778.1-5, COBBIS.RS-ID 8615448, 2020

R43 – Monografska bibliografska publikacija  

 1. Jokanović, „Odabrane teme teorije prstena“, ISBN ISBN: 978-99976-778-2-2, COBIS.RS-ID 8758552., 2020

R45 – Poglavlјe u knjizi koeficijenta kompetentnosti R42 ili rad u tematskom zborniku nacionalnog značaja  

 1. Jokanović, „Armendariz Rings and Rigid Rings“, Spomenica akademika Vesilna Perića, Vol. 8, ISBN 978-99928-21-29-8, 2011

R51 – Rad u vodećem časopisu (časopisu prve kategorije) nacionalnog značaja  

 1. Jokanović, „Armendariz Rings and Skew power series rings“, Scripta Scientiarum Naturalium, ISSN 1880-8350, 2010

R52 – Rad u časopisu nacionalnog značaja (časopisu druge kategorije)

 1.   Mijić, M. Miljanović, S. Ćurić, D. Jokanović, M. Milićević, M. Jokanović, „DIGITIZATION OF THE MUSEUM MATERIALS OF THE “MUSEUM HERZEGOVINA TREBINJE”“, Review of the National Center for Digitization, Vol. 38, pp. 28-39, ISSN 1820-0109, 2021
 2. Miljanović, S. Nikolić, D. Jokanović, „UTVRĐIVANJE NAJZNAČAJNIJIH POTREBA I OČEKIVANJA KORISNIKA GRADSKIH USLUGA“, Kvalitet&Izvrsnost, Vol. V, No. 7-8, pp. 53-58, ISSN 2217-862X, 2016

R63 – Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u cjelini

 1. Govedarica, T. Mirković, D. Jokanović, „Veza Wirtingerove nejednakosti i Besselovih funkcija“, Zbornik radova 6. matematičke konferencije Republike Srpske, pp. 145, ISBN 978-99938-47-87-8, 2017
 2. Jokanović, „Some Properties of Skew Polynomial Rings of Laurent Type“, Proceedings of 3th Mathematical Conference of the Republic of Srpska, Vol. I, ISBN 978-99976-600-0-8, 2014
 3. Jokanović, M. Milićević, „Značaju teorema o izomorfizmu u nastavi univerzalne algebre“, Naučni skup: Nauka i globalizacija, Vol. 3, pp. 79, ISBN 978-99938-47-61-8 , DOI 10.7251/NSFF1408079J, 2013
 4. Jokanović, M. Milićević, S. Buha, „Modeling Graph Problems with Software Package „Wolfram Mathematica 8.0″“, Zbornik radova sa Druge matematičke konferencije Republike Srpske, ISBN 978-99938-47-52-6, 2012
 5. Jokanović, M. Milićević, „O znacaju formalizma u matematici“, Naučni skup: Nauka i tradicija – Zbornik radova, DOI DOI 10.7251/RFF1307219J, 2012
 6. Jokanović, „Екстензије Армендарисових прстена, , ИСБН „, Друга математичка конференција Републике Српске, Зборник радова са Друге математичкe конференције РС, ISBN 978-99938-47-52-6, 2012
 7. Milićević, D. Jokanović, „MODELING WITH MATHEMATICA 8.0“, Prva matematička konferencija Republike Srpske, Zbornik radova sa naučnog skupa, Vol. 3, pp. 173, ISBN 978-99938-47-41-0, 2011
 8. Jokanović, „Rickart Rings with Involution“, Prva matematička konferencija Republike Srpske, Zbornik radova sa naučnog skupa, ISBN 978-99938-47-41-0, 2011
 9. Jokanović, „Берови прстени и Нагата-конструкције Армендарисових прстена“, Научни скуп “Наука и политика”, ISBN 978-99938-47-32-8, 2011

R64 – Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u izvodu  

 1. Jokanović, M. Milićević, „MATRIX AND POLYNOMIAL RINGS OF McCOY TYPE“, MATHEMATICAL MEETING OF SERBIA AND MONTENEGRO 2019, pp. 6., 2019
 2. Jokanović, „A note to McCoy rings“, Konferencija Savremeni matematički problemi, Trebinje 2018., 2018
 3. Jokanović, M. Milićević, „On Some properties of Skew Rings“, Sixth Mathematical Conference of the Republic of Srpska, pp. 3, ISBN 978-99938-47-79-3 , 2016
 4. Jokanović, M. Milićević, M. Đezić, „A note to Cantor-Zassenhaus Algorithm“, Book of Abstracts, 4th Mathematical Conference of the Republic of Srpska, pp. 81, ISBN 978-99976-600-2-2, 2014

 

R22 – Rad u istaknutom međunarodnom časopisu  

 1. Đ. Baralić, D. Jokanović, M. Milićević, „Variations on Steiner’s Porism“, The Mathematical Intelligencer, Vol. 39, No. 1, pp. 6, ISSN 0343-6993, DOI 10.1007/s00283-016-9680-z, 2017
 2. Jokanović, „PROPERTIES OF ARMENDARIZ RINGS AND WEAK ARMENDARIZ RINGS“, PUBLICATIONS DE L’INSTITUT MATHÉMATIQUE, Vol. 85(99), pp. 131, ISSN 0350-1302, DOI 10.2298/PIM0999131J, 2009

R23 – Rad u časopisu međunarodnog značaja  

 

 1. Jokanović, Š. Miklavič, M. Milićević, P. Šparl, „Domination in Rose Window Graphs“, Bulletin of the Malaysian Mathematical Sciences Society, Vol. Volume 43, No. Accepted for publishing, pp. 18 pages, ISSN 0126-6705, ISBN 01266705, 21804206, 2020
 2. Jokanović, „Some properties of central rigid rings“, MATHEMATICA MONTISNIGRI, Vol. XLVIII, pp. 1-5, ISSN 0354-2238, 2020

R31 – Predavanja po pozivu sa istaknutog međunarodnog naučnog skupa štampano u cjelini  

 1. Jokanović, „Extending of Armendariz and central Armendariz property“, META 2019, The Third Conference on Mathematics in Engineering, Theory and Applications, pp. 15-19, 2019

R33 – Saopštenje sa istaknutog međunarodnog naučnog skupa štampano u cjelini  

 1. Jokanović, T. Mirković, „Generalization of a discrete Opial type inequality applied to the eigenvalues of graph“, MATHEMATICA MONTISNIGRI, Vol. XXXIV, ISSN 0354 2238, UDK 51, 2015
 2. Jokanović, M. Milićević, Đ. Baralić, „Software ‘Cinderella’ and its application in visualization of physic and mathematics“, MATHEMATICA MONTISNIGRI , Vol. XXXIV, pp. 86, ISSN 0354 2238, UDK 51, 2015
 3. Jokanović, M. Milićević, „Automorphism groups of some classes of graph“, MATHEMATICA MONTISNIGRI, Vol. XXXI, pp. 16, ISSN 0354 2238, UDK 51, 2014
 4. Jokanović, M. Milićević, „Using “Wolfram mathematica 9.0” to simulate probability prob“, MATHEMATICA MONTISNIGRI, Vol. XXVIII, pp. 99, ISSN 0354 2238, UDK 51, 2013
 5. Jokanović, „A note to quasi-rigid rings“, Mathematica Мontisnigri, Vol. XXII – XXIII, ISSN 0353-2238, 2010
 6. Jokanović, „Equivalency of projections and possibility of extending *- orderings in Rickart *-rings“, Mathematica Montisnigri, Vol. XVII, ISSN 0354 2238 , UDK 51, 2004

R34 – Saopštenje sa međunarodnog naučnog skupa štampano u izvodu  

 1. Jokanović, „Relation between McCoy and Armendariz rings“, XVIIi INTERNATIONAL SEMINAR “MATHEMATICAL MODELS & MODELING IN LASER-PLASMA PROCESSES & ADVANCED SCIENCE TECHNOLOGIES” , 2019
 2. Jokanović, M. Milićević, „A breaf survey on rigid rings“, Serbian Mathematical Congress, Book of Abstracts, pp. 116, ISBN 978-86-6009-055-5, 2018
 3. Jokanović, M. Milićević, „A NOTE ON PRESERVING QUASI-ARMENDARIZ PROPERTY UNDER VARIOUS RING EXTENSIONS „, XVII INTERNATIONAL SEMINAR “MATHEMATICAL MODELS & MODELING IN LASER-PLASMA PROCESSES & ADVANCED SCIENCE TECHNOLOGIES” , 2018
 4. Jokanović, M. Milićević, „On matrix and polynomial extensions over generalizations of Armendariz rings“, Serbian Mathematical Congress, Book of Abstracts, pp. 117, ISBN 978-86-6009-055-5, 2018

R42 – Naučna knjiga (monografija) nacionalnog značaja, prevod izvornog teksta u obliku monografije

 1. Jokanović, M. Milićević, „Vjerovatnoća i statistika“, ISBN ISBN: 978-99976-778.1-5, COBBIS.RS-ID 8615448, 2020

R43 – Monografska bibliografska publikacija  

 1. Jokanović, „Odabrane teme teorije prstena“, ISBN ISBN: 978-99976-778-2-2, COBIS.RS-ID 8758552., 2020

R45 – Poglavlјe u knjizi koeficijenta kompetentnosti R42 ili rad u tematskom zborniku nacionalnog značaja  

 1. Jokanović, „Armendariz Rings and Rigid Rings“, Spomenica akademika Vesilna Perića, Vol. 8, ISBN 978-99928-21-29-8, 2011

R51 – Rad u vodećem časopisu (časopisu prve kategorije) nacionalnog značaja  

 1. Jokanović, „Armendariz Rings and Skew power series rings“, Scripta Scientiarum Naturalium, ISSN 1880-8350, 2010

R52 – Rad u časopisu nacionalnog značaja (časopisu druge kategorije)

 1.   Mijić, M. Miljanović, S. Ćurić, D. Jokanović, M. Milićević, M. Jokanović, „DIGITIZATION OF THE MUSEUM MATERIALS OF THE “MUSEUM HERZEGOVINA TREBINJE”“, Review of the National Center for Digitization, Vol. 38, pp. 28-39, ISSN 1820-0109, 2021
 2. Miljanović, S. Nikolić, D. Jokanović, „UTVRĐIVANJE NAJZNAČAJNIJIH POTREBA I OČEKIVANJA KORISNIKA GRADSKIH USLUGA“, Kvalitet&Izvrsnost, Vol. V, No. 7-8, pp. 53-58, ISSN 2217-862X, 2016

R63 – Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u cjelini

 1. Govedarica, T. Mirković, D. Jokanović, „Veza Wirtingerove nejednakosti i Besselovih funkcija“, Zbornik radova 6. matematičke konferencije Republike Srpske, pp. 145, ISBN 978-99938-47-87-8, 2017
 2. Jokanović, „Some Properties of Skew Polynomial Rings of Laurent Type“, Proceedings of 3th Mathematical Conference of the Republic of Srpska, Vol. I, ISBN 978-99976-600-0-8, 2014
 3. Jokanović, M. Milićević, „Značaju teorema o izomorfizmu u nastavi univerzalne algebre“, Naučni skup: Nauka i globalizacija, Vol. 3, pp. 79, ISBN 978-99938-47-61-8 , DOI 10.7251/NSFF1408079J, 2013
 4. Jokanović, M. Milićević, S. Buha, „Modeling Graph Problems with Software Package „Wolfram Mathematica 8.0″“, Zbornik radova sa Druge matematičke konferencije Republike Srpske, ISBN 978-99938-47-52-6, 2012
 5. Jokanović, M. Milićević, „O znacaju formalizma u matematici“, Naučni skup: Nauka i tradicija – Zbornik radova, DOI DOI 10.7251/RFF1307219J, 2012
 6. Jokanović, „Екстензије Армендарисових прстена, , ИСБН „, Друга математичка конференција Републике Српске, Зборник радова са Друге математичкe конференције РС, ISBN 978-99938-47-52-6, 2012
 7. Milićević, D. Jokanović, „MODELING WITH MATHEMATICA 8.0“, Prva matematička konferencija Republike Srpske, Zbornik radova sa naučnog skupa, Vol. 3, pp. 173, ISBN 978-99938-47-41-0, 2011
 8. Jokanović, „Rickart Rings with Involution“, Prva matematička konferencija Republike Srpske, Zbornik radova sa naučnog skupa, ISBN 978-99938-47-41-0, 2011
 9. Jokanović, „Берови прстени и Нагата-конструкције Армендарисових прстена“, Научни скуп “Наука и политика”, ISBN 978-99938-47-32-8, 2011

R64 – Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u izvodu  

 1. Jokanović, M. Milićević, „MATRIX AND POLYNOMIAL RINGS OF McCOY TYPE“, MATHEMATICAL MEETING OF SERBIA AND MONTENEGRO 2019, pp. 6., 2019
 2. Jokanović, „A note to McCoy rings“, Konferencija Savremeni matematički problemi, Trebinje 2018., 2018
 3. Jokanović, M. Milićević, „On Some properties of Skew Rings“, Sixth Mathematical Conference of the Republic of Srpska, pp. 3, ISBN 978-99938-47-79-3 , 2016
 4. Jokanović, M. Milićević, M. Đezić, „A note to Cantor-Zassenhaus Algorithm“, Book of Abstracts, 4th Mathematical Conference of the Republic of Srpska, pp. 81, ISBN 978-99976-600-2-2, 2014

 

Darko-bajicДр Дарко Бајић, редовни професор

e-mail: darko@ac.me

телефон: +382 (0)20 206 270

Биографија

 

 

 

 

 

 

Предмети:

Индустријски менаџмент

 

Индустријско инжењерство за енергетику

Цјевоводи и арматуре

 


ДАРКО БАЈИЋ, редовни професор

 

Катедра
Истраживачка област

 

Чланство у професионалним организацијама:

 

Наставна област

 

Репрезентативне референце

 

Slika-Uros-KaradzicДр Урош Караџић, редовни професор

е-маил:  uros.karadzic@ac.me

телефон:  +382 69 014 053

Биографија

 

 

 

 

 

 

 

Предмети:

Индустријски менаџмент

 

Индустријско инжењерство за енергетику

Турбомашине

 

 


 

УРОШ КАРАЏИЋ, редовни професор

 

Катедра
Истраживачка област

 

Чланство у професионалним организацијама:

 

Наставна област

 

Репрезентативне референце

 

Др Раде Шаровић, ванредни проф.

е-mail:

телефон:

Биографија

 

 

 

 

 

 

 

 

Предмети:

Индустријски менаџмент

Социологиja

Индустријско инжењерство за енергетику


 

РАДЕ ШАРОВИЋ, ванредни професор

 

Катедра
Истраживачка област

 

Чланство у професионалним организацијама:

 

Наставна област

 

Репрезентативне референце

 


 

Др Жељко Ђурић, ванредни проф.

e-mail: zeljko.djuric@fpm.ues.rs.ba

телефон:

Биографија

 

 

 

 

 

 

Предмети:

Индустријски менаџмент

Пројектовање производних система  Организација предузећа

Индустријско инжењерство за енергетику

 

2. Циклус студија – Индустрисјко инжењерство за енергетику

Интегрални системи обезбјеђења квалитета   Интегрални системи менаџмента


 

ЖЕЉКО ЂУРИЋ, ванредни професор

 

Катедра
Истраживачка област

 

Чланство у професионалним организацијама:

 

Наставна област

 

Репрезентативне референце

R22 – Rad u istaknutom međunarodnom časopisu  

 1. Dimitrijević, O. Spaić, Ž. Đurić, S. Urošević, M. Nikolić, „CAD/CAM SYSTEM IMPLEMENTATION CRITERIA IN THE PROCESS GENERATiNg OF OPTIMAL AND EFFICIENT MODELS clothing INDUSTRY „, Industria Textila (IF2018=0.504), Vol. 71, No. 5, pp. 467-472, ISSN 1222–5347, DOI DOI: 10.35530/IT.071.05.1741, 2020
 2. Vulović, P. Paunjorić, D. Spasić, Ž. Đurić, L. Radovanović, R. Vučurević, „Exergy Analysis Model of Boiler in Thermoenergetic Plant“, Journal of the Balkan Tribological Association, Vol. 23, No. 3, pp. 472-483, ISSN 1310-4772, 2017
 3. Ž. Đurić, L. Josimović, Ž. Adamović, L. Radovanović, G. Jovanov, „An Evaluation of Formed Maintenance Programme Efficacy“, Strojniški vestnik – Journal of Mechanical Engineering, Vol. 58, No. 5, pp. 300-308, ISSN 0039-2480, DOI 10.5545/sv-jme.2008.076, 2012

R23 – Rad u časopisu međunarodnog značaja

 1. Tasić, Ž. Đurić, D. Malešević, R. Maksimović, N. Radaković, „Automation of process performance management in a company“, Tehnički vjesnik/Technical Gazette, Vol. 25, No. 2, pp. 565-572, ISSN 1330-3651, DOI 10.17559/TV-20151010074417, 2018
 2. Josimović, Ž. Đurić, Ž. Adamović, R. Maksimović, „Development of a model for optimization of the process of technical diagnostics of the turbogenerators“, Technics Technologies Education Management – TTEM, Vol. 7, No. 4, pp. 1530-1541, ISSN 1840-1503, 2012
 3. Nestorović, Ž. Adamović, Ž. Đurić, „Teaching computer design in mechanical engeenering schools in Serbia“, Technics Technologies Education Management – TTEM, Vol. 7, No. 2, pp. 841-848, ISSN 1840-1503, 2012
 4. Malešević, Ž. Adamović, Ž. Đurić, „The influence of competences of a teacher on the quality of professional education“, Technics Technologies Education Management – TTEM, Vol. 6, No. 4, pp. 1100-1109, ISSN 1840-1503, 2011
 5. Ž. Đurić, R. Maksimović, Ž. Adamović, „Key performance indicators in a Join-Stock Company“, African Journal of Business Management, Vol. 4, No. 6, pp. 890-902, ISSN 1993-8233, DOI 03D183923600, 2010

R33 – Saopštenje sa istaknutog međunarodnog naučnog skupa štampano u cjelini  

 1. Gvozdenac Urošević, B. Marinović, R. Brđanin, Ž. Đurić, „Application of Promethee method as suport in the planning process of small hydropower plants“, 8th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ”Research and development of mechanical elements and systems“, IRMES 2017, ISBN 978-9940-527-53-2, 2017
 2. Krunić, Ž. Đurić, R. Maksimović, „Pregled promjena tehničkih parametara na primjeru preduzeća Z.P. “Elektro – Hercegovima” a.d. Trebinje“, XVI međunarodni naučno-stručni simpozijum INFOTEH-JAHORINA 2017, Vol. 16, pp. 44-49, ISBN 978-99976-710-0-4, 2017
 3. Krunić, Ž. Đurić, R. Maksimović, „Uticaj ulaznih parametara elektrodistributivnog sektora na povećanje potrošnje i broja potrošača električne energije“, XVI međunarodni naučno-stručni simpozijum INFOTEH-JAHORINA 2017, Vol. 16, pp. 50-54, ISBN 978-99976-710-0-4, 2017
 4. Ž. Đurić, R. Maksimović, „Measuring and Analysis of the Key Performance Indicators in an Industrial Enterprise Applying Information System“, XI Balkan Conference on Operational Research – BALCOR 2013, pp. 69–78, ISBN 978-86-7680-285-2, 2013
 5. Ž. Adamović, Ž. Đurić, L. Radovanović, L. Josimović, N. Savić, „Assessment and forecast levels of turbogenerators reliability“, 2nd Conference „Maintenance 2012“, pp. 41-50, ISSN 1986-583X, 2012
 6. Radovanović, Ž. Adamović, Ž. Đurić, „Measurement of the key indicators of diagnostic maintenance performances“, 10th International Conference: MAINTENANCE AND PRODUCTION ENGINEERING – KODIP 2012, pp. 103-106, ISBN 978-9940-587-24-2, 2012
 7. Ž. Đurić, R. Maksimović, „Methodology of the process improvement in the industrial company based on performance measurement“, International Convention on Quality, pp. 13-18, ISBN 978–86–903197–6–3, UDK 658.5, 2011
 8. Ž. Đurić, R. Maksimović, „Establishing the quality management system in the company with complex activity“, XIV International scientific conference INDUSTRIAL SYSTEMS – IS’08, pp. 321-330, ISBN 978–86–7892–135–3, 2008

R43 – Monografska bibliografska publikacija  

 1. Ž. Đurić, „KLJUČNE PERFORMANSE SLOŽENOG PREDUZEĆA“, ISBN 978-99976-600-8-4, 2017

R51 – Rad u vodećem časopisu (časopisu prve kategorije) nacionalnog značaja  

 1. Ž. Đurić, R. Maksimović, „Efficiency of applying a model for measuring key performance indicators in an industrial enterprise“, Scientific Research and Essays, Vol. 8, No. 14, pp. 554-574, ISSN 1992-2248, DOI 10.5897/SRE11.1392, 2013

R52 – Rad u časopisu nacionalnog značaja (časopisu druge kategorije)  

 1. Dimitrijević, O. Spaić, S. Urošević, Ž. Adamović, Ž. Đurić, „Korelacija specifičnih performansi MSP odevne industrije država u razvoju i implementacija IKT tehnologija“, Tekstilna industrija , No. 1, pp. 42 – 54, ISSN 0040-2389, UDK 677+687, 2018
 2. Dimitrijević, Ž. Adamović, Ž. Đurić, „Proces generisanja modela MSP – implementacija efikasnih istraživačkih metoda (1. deo)“, Tekstilna indiustrija, Vol. 66, No. 4, pp. 85 – 95, ISSN 0040-2389, UDK 677+687, 2018

R53 – Rad u naučnom časopisu (prve, druge i treće kategorije)  

 1. Vučurević, Z. Krivokapić, P. Ivanković, Ž. Đurić, R. Brđanin, „Uticaj veličine prečnika zavojne burgije na sposobnost procesa brušenja prečnika“, Časopis Kvalitet & Izvrsnost, No. 7-8, pp. 82-84, ISSN 2217-852X, 2016

R63 – Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u cjelini  

 1. Dimitrijević, S. Urošević, O. Spaić, Ž. Adamović, Ž. Đurić, „UTICAJ CELOŽIVOTNE KONTINUIRANE EDUKACIJE STRUČNOG KADRA NA MODERNIZACIJU I AUTOMATIZACIJU MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA (MSP) ODEVNE INDUSTRIJE“, Zbornik Radova it Konferencija sa međunarodnim učešćem „Savremeni trendovi i inovacije u tekstilnoj industriji“, 2018

 

Др Горан Орашанин, ванредни проф.

e-mail: goran.orasanin@ues.rs.ba

телефон:

Биографија

 

 

 

 

 

 

Предмети:

Индустријски менаџмент

 

Индустријско инжењерство за енергетику

Транспорт флуида цијевима

2. Циклус студија – Индустрисјко инжењерство за енергетику

 


 

ГОРАН ОРАШАНИН, ванредни професор

Докторска дисертација:

Компаративна анализа метода вишекритеријумске оптимизације у примјени на водоводне системе, 21.03.2015. год., Машински факултет Универзитет у Источном Сарајеву

Магистарски рад:

Развој методологије за евалуацију и смањење стварних губитака воде за водоводне системе земаља у транзицији, 08.05.2012. год., Машински факултет Универзитет у Сарајеву

Катедра
Катедра за термоенергетику и процесно машинство
Истраживачка област
 • Заштита животне средине,
 • Утицај на животну средину,
 • Управљање водним ресурсима,
 • Чистија производња,
 • Вишекритеријумска оптимизација,
 • Одрживи развој,
 • Енергетска ефикасност,
 • Обновљиви извори енергије,
Чланство у професионалним организацијама:
 • Технички комитет – Флуиди и системи флуида BAS/TC 53;
 • Савез инжењера и техничара Србије – СИТС;
 • Савез машинских инжењера и техничара Републике Српске – САМИТ
Наставна област

Хидротермика и термоенергетика – хидротехника и хидроенергетика и процесна техника

Репрезентативне референце