BudaДр Будимирка Мариновић, доцент

е-mail: budimirka.marinkovic@fpm.ues.rs.ba

телефон:

 

 

 

 

 

 

 

Предмети:

Индустријски менаџмент

Механика флуида

Индустријско инжењерство за енергетику

Пренос топлоте и масе   Енергетска ефикасност производних система   Екологија и алтернативни извори енергије

Механика флуида    Нове технологије у енергетици   Енергетски менаџмент у индустрији


 

Mirjana-MiljanovicДр Мирјана Миљановић, доцент

е-mail: mirjana.miljanovic@fpm.ues.rs.ba

телефон: 065 987 288

 

 

 

 

 

 

 

 

Предмети:

Индустријски менаџмент

Инжењерска економија   Управљање пројектима

Основи маркетинга   Компјутерски интегрисана производња

Пословна етика и комуницирање   Пројектовање производних система

Индустријско инжењерство за енергетику

Компјутерски интегрисани системи у енергетици

2. Циклус студија – Индустрисјко инжењерство за енергетику

Стратегијски менаџмент и маркетинг у енергетици

 


 

AleksandraМр Александра Копривица, виши асистент

e-mail:   aleksandra.koprivica@fpm.ues.rs.ba

телефон: 065/436-353

 

 

 

 

 

 

Предмети:

Индустријски менаџмент

Основе индустриjског инжењерства   Предузетништво и бизнис

Инжењерска економија

Индустријско инжењерство за енергетику

Трансформатори аероенергије  Транспорт флуида цијевима  Хидрауличне преноснице

Истраживање тржишта и понашање потрошача    Пумпе и вентилатори

Принципи системског инжињеринга   Клипне пумпе


 

Brdjanin1Мр Радислав Брђанин, виши асистент

е-маил: radislav.brdjanin@fpm.ues.rs.ba

телефон: 065 300 644

 

 

 

 

 

 

 

Предмети:

Индустријски менаџмент

Термодинамика  Алатне машине Управљање производњом

Поузданост и одржавање техничких система   Конвенционалне технологије 1

Индустријско инжењерство за енергетику

Термодинамика  Енергетска постројења и опрема

Хидраулика и пнеуматика   Турбомашине

Енергетски менаџмент у индустрији

 


 

Mirjana-Jokanovic Мр Мирјана Јокановић, виши асистент

e-mail:  mirjana.jokanovic@fpm.ues.rs.ba

телефон: 065/280-288

 

 

 

 

 

 

 

 

Предмети:

Индустријски менаџмент

Наука о материјалима  Менаџмент људских ресурса   Основи менаџмента

Управљање пројектима   Пословна етика и комуницирање

Аутоматизација техничких система   Основи маркетинга

Индустријско инжењерство за енергетику

Енергија и друштво  Аутоматизација процеса

Организација виших пословних система у енергетици

 


 

20140129224659_IMG_20140129_195805Мр Маја Ковачевић, виши асистент

e-mail: maja.kovacevic@fpm.ues.rs.ba

телефон: 059- 490- 654

 

 

 

 

 

 

 

Предмети:

Индустријски менаџмент

Енглески језик 1 Енглески језик 2 Енглески језик 3 Енглески језик 4

Енглески језик 5 Енглески језик 6 Енглески језик 7 Енглески језик 8

Индустријско инжењерство за енергетику

Енглески језик 1 Енглески језик 2 Енглески језик 3 Енглески језик 4

Енглески језик 5 Енглески језик 6

 


 

DSC_0020Мр Марина Милићевић, виши асистент

e-mail: marina.milicevic@fpm.ues.rs.ba

телефон: 065 353 819

 

 

 

 

 

 

 

Предмети:

Индустријски менаџмент

Математика 1   Математика 2  Математика 3  Математика 4   Вјероватноћа и статистика

Основе конструисања уз рачунарску подршку   Случајни процеси

Програмирање и програмски језици   Основи рачунарске технологије

Индустријско инжењерство за енергетику

Математика 1   Математика 2   Математика 3

Програмирање и компјутерски алати   Основи рачунарске технологије