djuric-zeljkoДр Жељко Ђурић, доцент

e-mail: zeljko.djuric@fpm.ues.rs.ba

телефон:

 

 

 

 

 

 

 

Предмети:

I Циклус

Индустријски менаџмент

Организација предузећа  Пројектовање производних система

Индустријско инжењерство за енергетику

 

Индустријско инжењерство за енергетику

 

II Циклус

Индустријско инжењерство за енергетику

Техничка дијагностика у енергетици  Интегрисани системи менаџмент


 

profesor-Blagoje-SupicДр Благоје Шупић, доцент

е-маил: bsupic@ers.ba

телефон: 059/277-103

 

 

 

 

 

 

 

Предмети:

I Циклус

Индустријски менаџмент

 

Индустријско инжењерство за енергетику

Енергија и друштво

 

II Циклус

 


 

BudaДр Будимирка Мариновић, доцент

е-mail: budimirka.marinovic@fpm.ues.rs.ba

телефон:

 

 

 

 

 

 

 

Предмети:

I Циклус

Индустријски менаџмент

Механика флуида

Индустријско инжењерство за енергетику

Пренос топлоте и масе     Енергетски менаџмент у индустрији

Механика флуида    Нове технологије у енергетици   Енергетска постројења и опрема

II Циклус
Нове технологије у енергетици

 

Mirjana-MiljanovicДр Мирјана Миљановић, доцент

е-mail: mirjana.miljanovic@fpm.ues.rs.ba

телефон: 065 987 288

 

 

 

 

 

 

 

 

Предмети:

I Циклус

Индустријски менаџмент

Инжењерска економија   Управљање пројектима

Основи маркетинга   Компјутерски интегрисана производња

Пословна етика и комуницирање

 

Индустријско инжењерство за енергетику

Компјутерски интегрисани системи у енергетици   Организација виших пословних система у енергетици

 

II Циклус

Индустријски менаџмент

Стратегијски менаџмент и маркетинг

 

Индустријско инжењерство за енергетику

Стратегијски менаџмент и маркетинг у енергетици

 


 

Др Дамјан Даниловић, доцент

е-mail: damjanacz@yahoo.com

телефон:

 

 

 

 

 

 

 

Предмети:

I Циклус

Индустријски менаџмент

Индустријско инжењерство за енергетику

II Циклус

 


Др Раде Шаровић, доцент

е-mail: rades@ucg.ac.me

телефон:

 

 

 

 

 

 

 

 

Предмети:

I Циклус

Индустријски менаџмент

Социологија

 

Индустријско инжењерство за енергетику

Социологија

 

II Циклус

 

 


 

AleksandraМр Александра Копривица, виши асистент

e-mail:   aleksandra.koprivica@fpm.ues.rs.ba

телефон: 065/436-353

 

 

 

 

 

 

Предмети:

I Циклус

Индустријски менаџмент

Основе индустриjског инжењерства   Конвенционалне технологије 3

Инжењерска економија   Нацртна геометрија и техничко цртање   Отпорност материјала

 

Индустријско инжењерство за енергетику

Трансформатори аероенергије  Транспорт флуида цијевима  Хидрауличне преноснице

Пумпе и вентилатори  Отпорност материјала  Нацртна геометрија и техничко цртање

Клипне пумпе

 

II Циклус

 


 

Brdjanin1Мр Радислав Брђанин, виши асистент

е-маил: radislav.brdjanin@fpm.ues.rs.ba

телефон: 065 300 644

 

 

 

 

 

 

 

Предмети:

I Циклус

Индустријски менаџмент

Термодинамика   Алатне машине  Управљање производњом

Поузданост и одржавање техничких система   Конвенционалне технологије 1

 

Индустријско инжењерство за енергетику

Термодинамика  Енергетска постројења и опрема

Хидраулика и пнеуматика   Турбомашине

Енергетски менаџмент у индустрији

 

II Циклус