AleksandraМр Александра Копривица, виши асистент

e-mail:  aleksandra.koprivica@fpm.ues.rs.ba

телефон: 065/436-353

Биографија

 

 

 

 

 

 

Предмети:

Индустријски менаџмент

Основе индустриjског инжењерства   Нацртна геометрија и техничко цртање

Конвенционалне технологије 1   Конвенционалне технологије 2   Алатне машине

Индустријско инжењерство за енергетику

Транспорт флуида цијевима  Хидрауличне преноснице

Нацртна геометрија и техничко цртање


 

АЛЕКСАНДРА КОПРИВИЦА, виши асистент

 

Катедра
Истраживачка област

 

Чланство у професионалним организацијама:

 

Наставна област

 

Репрезентативне референце

 


 

Ма Милица Радовановић, виши асистент

e-mail:  milica.radovanovic@fpm.ues.rs.ba

телефон: 066 615 109

Биографија

 

 

 

 

 

 

 

 

Предмети:

Индустријски менаџмент

Mеханика за индустријско инжењерство Пројектовање производних система

Пројектовање система квалитета   Управљање производњом   Аутоматизација техничких система

Поузданост и одржавање техничких система  Наука о материјалима

Индустријско инжењерство за енергетику

Механика 1 (Статика) Механика 2 (Кинематика)  Механика 3 (Динамика)

Принципи системског инжињеринга   Наука о материјалима

 

 


 

Милица Радовановић
2016. дипломирани инжењер индустријског инжењерства и менаџмента, Универзитет у Источном Сарајеву, Факултет за производњу и менаџмент Требиње,назив завршног рада: Менаџмент у одржавању техничких система.
Катедра
Катедра за производно инжењерство
Истраживачка област
  • Инжењерски менаџмент
Чланство у професионалним организацијама:

Учесник на домаћим и међународним научним конференцијама и научно-стручним скуповима..

Наставна област

Машинство

Репрезентативне референце

R33 – Saopštenje sa istaknutog međunarodnog naučnog skupa štampano u cjelini  

  1. Jokanović, A. Koprivica, M. Radovanović, „Parametri agilnosti“, 5th International Scientific Conference COMETa 2020, pp. 566-574, ISBN 978-99976-719-8-1, 2020

 

Милица Кашиковић, асистент

e-mail:  milica.kasikovic@fpm.ues.rs.ba

телефон: 066/816-128

Биографија

 

 

 

 

 

 

 

Предмети:

Индустријски менаџмент

Механика флуида

Индустријско инжењерство за енергетику

Електротехника  Енергија и друштво   Екологија и алтернативни извори енергије

Пренос топлоте и масе Мјерења у енергетици   Аутоматизација процеса

Одржавање енергетских постројења Енергетска ефикасност производних система

Пројектовање хидроенергетских постројења


МИЛИЦА КАШИКОВИЋ, мастер индустријског инжењерства за енергеетику,

Мастер рад „Анализа утицаја климатских фактора на производнју електричне енерије примјеном вјештачких неуронских мрежа“, Универзитет у Источном Сарајеву, Факултет за производњу и менаџмент Требиње, 2021;

Катедра

Катедра за инжењерство за енергетику

Истраживачка област
  • Хидроенергетика,
  • Планирање у енергетици,
  • Обновљиви извори енергије,
Чланство у професионалним организацијама:

 

Наставна област

Хидротермика и термоенергетика

Репрезентативне референце

R51 – Rad u vodećem časopisu (časopisu prve kategorije) nacionalnog značaja  

  1. Milivojević, G. Krunić, M. Kašiković, „Energetske performanse i energetski indikatori u sistemu MH ERS a.d. Trebinje“, 17th International Symposium INFOTEH-JAHORINA (INFOTEH), 2018., pp. 6, ISBN ISBN 978-99976-710-1-1, 2018

R52 – Rad u časopisu nacionalnog značaja (časopisu druge kategorije)  

  1. Marinović, M. Milićević, M. Kašiković, „Prekidi u isporuci električne energije u distributivnoj mreži“, Časopis DIT- Društvo-Istraživanje-Tehnologije, No. 34/2020, pp. 49-56, ISSN 0354-7140, 2020

 

 

 

Дајана Зеленковић, асистент

e-mail:  dajana.zelenkovic@fpm.ues.rs.ba

телефон: 066/685-586

Биографија

 

 

 

 

 

 

 

Предмети:

Индустријски менаџмент

Вјероватноћа и статистика  Математика 1

Математика 3  Случајни процеси  Физика

Програмирање и програмски језици

Индустријско инжењерство за енергетику

Математика 1  Математика 2  Математика 3

Техничка физика   Програмирање и компјутерски алати

Информациони системи

 


 

Дајана Зеленковић

Назив дипломског рада:

Катедра
Истраживачка област
Чланство у професионалним организацијама:

 

Наставна област
Репрезентативне референце

 


 

 

Бранкица Чомић, асистент

e-mail:  brankica.comic@fpm.ues.rs.ba

телефон:

Биографија

 

 

 

 

 

 

 

Предмети:

Индустријски менаџмент

Нацртна геометрија и техничко цртање  Машински елементи

Алатне машине  Основе индустриjског инжењерства  Конвенционалне технологије 1

Отпорност материјала  Управљање квалитетом  Компјутерски интегрисана производња

Индустријско инжењерство за енергетику

Компјутерски интегрисани системи у енергетици

 

 


 

Бранкица Чомић

Назив дипломског рада:

Катедра
Истраживачка област
Чланство у професионалним организацијама:

 

Наставна област
Репрезентативне референце

 


 

 

Александра Ијачић, асистент

e-mail:  aleksandra.ijacic@fpm.ues.rs.ba

телефон: 065/069-864

Биографија

 

 

 

 

 

 

 

Предмети:

Индустријски менаџмент

Машински елементи  Компјутерски интегрисана производња

Индустријско инжењерство за енергетику

Енергетска постројења и опрема Расхладни уређаји и топлотне пумпе

Хидраулика и пнеуматика Трансформатори аероенергије

Клипне пумпе Пумпе и вентилатори Енергетска ефикасност производних система

 


 

Александра Ијачић
Дипломирани инжењер индустријског инжењерства за енергетику 2020. године

Назив дипломског рада: Мјерење карактеристика вјетра код пројектовања вјетроелектрана

Катедра
Индустријско инжењерство за енергетику
Истраживачка област
  • Индустријско инжењерство за енергетику
Чланство у професионалним организацијама:

 

Наставна област

Хидротермика и термоенергетика

Репрезентативне референце